۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه الیا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر شهیدی یکی از مراکز مجهز و پیشرفته در شمال شهر تهران است. این مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)