۰ رأی
شرح خدمات
مرکز درمان پیشرفته باروری تابان
تولید مثل (یا ایجاد یک کودک) یک تجربه ساده و طبیعی برای اکثر زوجهاست. با این حال، برای برخی از زوج ها تولید مثل ، بسیار دشوار است.باروری انسان به طور کلی بر میزان و کیفیت اسپرم او متکی است. اگر تعداد اسپرم انسان پایین باشد و یا اگر اسپرم از کیفیت پایین برخوردار باشد، برای او بارداری مشکل و گاهی اوقات غیر ممکن خواهد بود.ناباروری مردان هنگامی تشخیص داده می شود که پس از آزمایش در هر دو طرف، مشکلات تولید مثل ، در مردان دیده می شود.ناباروری یک مشکل گسترده است.بسیاری از عوامل ممکن است سبب ناباروری در مردان شود ،در مردانی که ناحیه نخاعی آن ها دچار آسیب نخاعی شده اند بیشتر ناباروی دیده می شود .
اختلالات انعقادی
اختلالات تولید اسپرم
عفونت مزمن
و انسداد اسپرم در دستگاه تولید مثل مردان، دلایل اصلی در ناباروی شناخته می شوند .
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)