۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد افشاریان
جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
عضو آکادمی علوم نیویورک
عضوانجمن ارولوژی اروپا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)