۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرزاد رشیدی
بورد تخصصی جراحی کلیه، مجاری ادراری، تناسلی و ناباروی
عضو انجمن ارولوژی اروپا و عضو انجمن اندوارولوژی و لاپاراسکوپی ایران
درمان بی اختیاری در زنان و مردان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)