۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک درمان ناباروری بیمارستان شهدای تجریش
کلینیک درمان ناباروری بیمارستان شهدای تجریش کلیه درمان‌ها مصوبه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مشمول طرح تحول نظام سلامت و بسته نازاییارائه می گردد و ۸۵ درصد هزینه‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود.
خدمات این مرکز شامل ارایه تمام خدمات درمانی به زوجین نابارور با تعرفه دولتی است که این موارد شاملIUI (تلقیح داخل رحمی اسپرم) یک مورد درسال، IVF (تلقیح آزمایشگاهی) یک مورد درسال وFET (انتقال جنین برگشت از فریز) نیز درسال یک مورد است که ۸۵ درصد هزینه‌های اعمال درمانی مذکور توسط دولت و مشمول طرح تحول نظام سلامت کشور خواهد بود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)