۰ رأی
شرح خدمات
مرکز درمان ناباروری بیمارستان امام خمینی
این بیمارستان در مجتمع امام خمینی احداث شده است. بخش زنان و زایمان این بیمارستان درطبقه دوم ساختمان شماره ۲ واقع شده است.این بیمارستان دارای لوح تقدیر دوستدار کودک از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.در این مرکز خدمات مربوط به بارداری و ناباروری به شهروندان ارائه می گردد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)