۰ رأی
شرح خدمات
دکتر کامبیز متواضع
دکتر کامبیزمتواضع متخصص کودکان
متخصص بیماری های کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)