۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد کاظمیان
دکتر محمد کاظمیان
متخصص كودكان
فوق تخصص طب نوزادي و پيرامون تولد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)