۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه مهدیار
دکتر فاطمه مهدیار
تخصص بیماری‌های تنفسی، گوارشی تغذیه و رشد و نمو کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)