۰ رأی
شرح خدمات
دكتر مجتبي يوسفي زشك
دكتر مجتبي يوسفي زشك متخصص تغذيه، رشد و تكامل، آسم و آلرژي کودکان ،نوزادان و نوجوانان
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه شهید بهشتی تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)