۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شهلا مشاغی
دکتر شهلا مشاغی
متخصص اطفال
پزشک مقیم بیمارستان شهرام
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)