۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عنایت اله نعمت خراسانی
دکتر عنایت اله نعمت خراسانی
پزشکی عمومی، مشهد
بورد تخصصی اطفال، مشهد
فوق تخصص گوارش اطفال، تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۴ سال
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۸ سال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ۴ سال
عضو رسمی دانشگاه بقیه الله الاعظم (عج) تهران، ۴ سال
عضو هیئت علمی افتخاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیئت علمی افتخاری دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ۱ سال
پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)