۰ رأی
شرح خدمات
دکتر ستاره ممیشی
دکتر ستاره ممیشی
فوق تخصص كودكان
ايشان تحصيلات عالي خود را در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه كرمان آغاز كرد و به سال ۱۳۶۸ فارغ‌التحصيل شد. وي در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة كودكان از دانشگاه علوم پزشكي كرمان گرديد. سپس تحصيلات فوق‌تخصص خود را در رشتة عفوني كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال ۱۳۷۶ به پايان رساند. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاد گروه كودكان در بخش عفوني كودكان بيمارستان مركز طبي كودكان مشغول به كار مي‌باشند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)