۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه لشگرک
آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک یکی دیگر از مراکز مجهز و پیشرفته در شمال شهر تهران است. این آزمایشگاه در سال ۱۳۸۲ تاسیس شده است. این مرکز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهای دوران بارداری، غربالگری ها و همه تستهای مربوط به ناهنجاری ها و سلامت جنین می توانید به این آزمایشگاه مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)