۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید حسن تنکابنی
دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص بیماری های کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)