۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محسن جواد زاده
دکتر محسن جواد زاده
فوق تخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) کودکان
استادیار بیمارستان کودکان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)