۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نیاوران
آزمایشگاه نیاوران یکی دیگر از مراکز مجهز و پیشرفته در تهران است. برای انجام غربالگری های سه ماهه اول و دوم و همه آزمایشهای روتین دوران بارداری و سلامت جنین می توانید به این مرکز مراجعه کنید. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)