۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زهرا چاوش زاده نطنزی
دکتر زهرا چاوش زاده نطنزی
متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی (آلرژی و ایمونولوژی بالینی)
پزشک مقیم بیمارستان تهران کلینیک و بیمارستان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)