۰ رأی
شرح خدمات
دكتر رضا دليرانی
دكتر رضا دليراني
متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)