۰ رأی
شرح خدمات
دكتر بي بي شهين شمسيان
دكتر بي بي شهين شمسيان
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)