۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رضا شیاری
آقای دکتر رضا شياري
فوق تخصص روماتولوژي اطفال
معاون آموزشی بیمارستان کودکان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)