۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید بهرام میر سعید قاضی
دکتر سید بهرام میر سعید قاضی
فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی کودکان
استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران واز سال ۷۰در رشته الرژی وایمونولوژی مشغول خدمت هستم ومدتی نیز درکشور استرالیا مشغول بودم
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)