۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید علیرضا مهدویانی
دکتر سید علیرضا مهدویانی فوق تخصص آلرژی اسم و ایمونولوژی بالینی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشیار دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن اسم و آلرژی ایران میباشد.
خلاصه سوابق تحصیلی و کاری
ورود به دانشگاه با رتبه ۸۳ در شته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی
تخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
کسب رتبه اول در امتحان ورودی دستیار فوق تخصصی رشته الرژی و ایمونولوژی بالینی
رئیس بخش الرژی و ایمونولوژی بالینی بیمارستان مسیح دانشوری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)