۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد قره گزلو
دکتر محمد قره گزلو
فوق تخصص آسم ، آلرژی و ایمونولوژی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)