۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدحسن بمانیان
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)