۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نادر ممتاز منش
آقاي دکتر نادر ممتاز منش
ریاست بخش کودکان بیمارستان لقمان
فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی اطفال
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)