۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه به آزما نوین
آزمایشگاه به آزما نوین یکی دیگر از آزمایشگاههای مجهز و مورد اعتماد پزشکان در شمال شهر تهران است. این مرکز پاتوبیولوژی و تشخیص طبی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. برای انجام همه غربالگری ها و همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)