۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه نرمال
آزمایشگاه تشخیص طبی نرمال دکتر پور محمدی
مرکز پذیرش کلیه آزمایشات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی مجهز به دستگاههای تمام اتوماتیک پیشرفته
انجام کلیه آزمایشات بیوشیمی، هورمون شناسی، خون شناسی، سرم شناسی، ایمنی شناسی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، تشخیص آلرژی، الکترو فورز، تشخیص مولکولی، تشخیص پیش از تولد، بررسی سلامت جنین
تستهای متابولیک، آنالیز مایع منی، تست عرق
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)