۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه بهراد
آزمایشگاه بهراد با بیش از یک دهه سابقه در بخشهای هورمون شناسی، ایمونولوژی، هماتولوژی ،بیوشیمی و سرولوژی، میکروب شناسی، آنالیز ادرار و انگل شناسی و غربالگری ها فعالیت می کند. تست های هورمون شناسی و ایمونولوژی در این مرکز توسط دستگاه تمام اتوماتیک پی سی وایداس محصول شرکت بیومریو فرانسه به روش ایمونوفلورسانس انجام می شود . تست های بیوشیمی توسط دستگاه فول اتومات SINOWA DS-۳۰۱ که یکی ازبه روزترین اتوآنالایزر های موجود است انجام می شود و همچنین شمارش سلولی در بخش هماتولوژی توسط سل کانتر kx۲۱ sysmex انجام می گیرد .آزمایش غربالگری جنین حین بارداری ( دبل مارکر و کواذ مارکر ) توسط نرم افزار دارای تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت و با دستگاه وایداس انجام می شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)