۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه پاد
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاد یکی از مراکز مطمئن در غرب تهران است. این آزمایشگاه با مسئولیت فنی دکتر عصمت مظفری متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند. برای انجام همه آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)