۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پویا
آزمایشگاه تشخیص طبی پویا یکی دیگر از مراکز مطمئن در شمال تهران است. این آزمایشگاه گزینه مناسبی برای انجام آزمایشهایی است که در دوران بارداری نیاز دارید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)