۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه اکسیر
آزمایشگاه پاتوبیولوژی اکسیر با مسئولیت فنی دکتر کتایون زیاری متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی مشغول ارائه خدمات به شهروندان غرب تهران است. این مرکز زیر نظر دانشگاه ایران فعالیت می کند و می تواند گزینه خوبی برای انجام همه آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)