۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه مهرگان
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهرگان با مسئولیت فنی دکتر سیده زینب سهرابی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند. این مرکز می تواند گزینه خوبی برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری مثل غربالگری های مادر و جنین و غربالگری های نوزاد باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)