۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پژوهش
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش دارای لوح کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت است. این آزمایشگاه یکی دیگر از مراکز مجهز و مورد اعتماد پزشکان در غرب تهران است. برای انجام همه آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)