۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه شمس
همه آزمایشهای روتین تخصصی و فوق تخصصی دوران بارداری را می توانید در این مرکز انجام دهید. آزمایشگاه شمس تهران یکی از مراکز پیشرفته و مورد اعتماد در شرق تهران است.انجام کلیه آزمایش های روتین، تخصصی و فوق تخصصی توسط تجهیزات پیشرفته در اسرع وقت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)