۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه لقمان
انجام کلیه تست های تخصصی و فوق تخصصی
غربالگری های بیماری های مادرزادی جنین، غربالگری متابولیسم نوزادان و آزمایشهای مربوط به بهداشت دوران بارداری را می توانید در این آزمایشگاه انجام دهید. آزمایشگاه لقمان یکی از مراکز مجهز و پیشرفته در شرق تهران است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)