۰ رأی
شرح خدمات
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی رایان
آزمایشگاه رادان یکی دیگر از مراکز تشخیص طبی مجهز و معتبر در شرق تهران است. این آزمایشگاه می تواند گزینه مناسبی برای انجام غربالگری ها و آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)