۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دکتر محرابیان
آزمایشگاه دکتر محرابیان یکی دیگر از مراکز مجهز و پیشرفته تشخیص طبی در شرق تهران است. اگر برای انجام آزمایشهای دوران بارداری پی یک مرکز مجهز می گردید می توانید این آزمایشگاه را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)