۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروغ
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص طبی فروغ با مسئولیت فنی دکترفروغ سادات هاشمی فعالیت می کند. این مرکز می تواند گزینه خوبی برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)