۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پارسیان
آزمایشگاه پارسیان یکی دیگر از مراکز مجهز و پیشرفته در شرق تهران است. این مرکز تشخیص طبی گزینه مناسبی برای انجام غربالگری ها و تستهای مورد نیاز دوران بارداری است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)