۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه ابوذر
آزمایشگاه ابوذر با مسئولیت فنی دکتر عباس حاتمی دکترای علوم آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند. برای انجام تستهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)