۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه اردیبهشت
آزمایشگاه تشخیص طبی اردیبهشت یکی از مراکز مجهز در شرق تهران است. این آزمایشگاه می تواند مرکز مناسبی برای همه آزمایشهای لازم دوران بارداری و غربالگری ماد رو نوزاد باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)