۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه اشراق
آزمایشگاه اشراق یکی از مراکز تشخیص طبی معتبر و مورد اعتماد در شرق تهران است. این مرکز می تواند گزینه مناسبی برای همه آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)