۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه جلوه
آزمایشگاه جلوه یکی از آزمایشگاههای معتبر شرق تهران است که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند. دکتر سید امان الله جلوه متخصص علوم آزمایشگاهی مسئولیت فنی این مرکز را به عهده دارد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)