۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه مبنا
آزمایشگاه تشخیص طبی مبنا یکی از ازمایشگاههای مورد اعتماد در مرکز تهران است. این آزمایشگاه پاتوبیولوژی، سیتولوژی، دارای بخشهای بالینی و آسیب شناسی است. دکتر محمدجواد پورخیاط مسئولیت فنی این آزمایشگاه را به عهده دارد. برای انجام آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید به این مرکز مراجعه کنید.انجام کلیه آزمایشات اورژانس, قبل از ازدواج , قبل از بارداری , بیماریهای عفونی و اتوایمیون و پاپ اسمیر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)