۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه کاخ
آزمایشگاه تشخیص طبی کاخ یکی دیگر از مراکز مورد اعتماد پزشکان در مرکز شهر تهران است. برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید این مرکز را انتخاب کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)