۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهدی کریمی
دکتر مهدی کریمی
متخصص قلب و عروق
عضو هیئت علمی دانشگاه
عضو انجمن قلب آمریکا (AHA)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)