۰ رأی
شرح خدمات
دکتر امین شاهرخی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)