۴ رأی
شرح خدمات
دکتر حسام فیروزی روان درمانگر
🔴 دکتر محمد حسن (حسام) فیروزی
●روان درمانگر حوزه کودک، نوجوان و خانواده
●عضو انجمن پزشکان عمومی سازمان نظام پزشکی تهران
●عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان
●عضو انجمن علمی روان پزشکان ایران
●عضو انجمن روانشناسی ایران
●روانپزشک و مدرس انجمن حمایت از حقوق کودک (صدای یارا)
●فارغ التحصیل:رشته دکترای پزشکی
●فرغ التحصیل دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز
●دکترای پزشکی و پزشک بیماریهای‌های اعصاب و روان کودک، نوجوان و خانواده

🔴خدمات ارائه شده در مطب دکتر فیروزی:
●آموزش پدر و مادری
●تربیت جنسی
●ازدواج
●اوتیسم
●تربیت کودک
●زنان
●کلیدهای تربیتی
●معلولان
●ارتباط زوجین

🔴ثبت نام دوره های مهارت آموزی
🔴فرزند پروری کودک و نوجوان
🔴مهارت های فردی، کوچینگ پیش از ازدواج و زوج درمانی
Parental control
🔴کنترل خشم، اضطراب و استرس و ...

×
۱۴ / ۱
۱۴ / ۲
۱۴ / ۳
۱۴ / ۴
۱۴ / ۵
۱۴ / ۶
۱۴ / ۷
۱۴ / ۸
۱۴ / ۹
۱۴ / ۱۰
۱۴ / ۱۱
۱۴ / ۱۲
۱۴ / ۱۳
۱۴ / ۱۴
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۴)