۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید حمید رضا مرتضوی
دکتر سید حمید رضا مرتضوی
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی ( آلرژی و ایمونولوژی)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)